หมวดหมู่ : กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
เรื่อง : กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การจัดทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือ
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1072
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์  

วันนี้ (13 ก.พ.63) กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น การจัดทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือ, การทำน้ำเต้าฮู้ ฯลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางจิราภรณ์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม และคณะครู กศน. นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้ดำเนินการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาให้บริการความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ และให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ทางการเกษตร นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
31/8/2529
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
4 เรื่อง
[ มือใหม่ ]