หมวดหมู่ : กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายลูกเสื่อ กศน.)
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 3811
อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายลูกเสือ กศน."(หลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า) โดย นางจิราภรณื อุทัยศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานเปิดโครงการและคณะครู 10 คน และนักศึกษาเข้าร่วม 80 คน รวม 90 คน ณ คลองศกแคมป์ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
   

  
  

  

  

  

  

  
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
31/8/2529
กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
4 เรื่อง
[ มือใหม่ ]