[x] ปิดหน้าต่างนี้

escort ankara

Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
PGWIN828.ORG
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล


site link
หลักสูตร กศน.
งานประกันสถานศึกษาสีขาว
คำนวณการเดินทาง

  

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคีรีรัฐนิคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคีรีรัฐนิคม
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : chakkraphannu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0876212606

ชื่อ : นายธราดล หีตอักษร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897298929

ชื่อ : นางนภาวรรร ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0616383544

ชื่อ : นางสาวจุฑามาส ศุภลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่หลัก : สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0813706782

ชื่อ : นางบุปผา คีรีมา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลกะเปา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0884505596

ชื่อ : นายวงวิทย์ ศักดา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลถ้ำสิงขร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0635414521

ชื่อ : นายพีระพงษ์ คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลท่ากระดาน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0815972396

ชื่อ : นายชัญญาพัฒน์ ทิพรัตน์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลย่านยาว
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0873801839

ชื่อ : นางอโณทัย คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านยาง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0805389390

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา เศวตเวช
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยาง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษฎา ภิรอด
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านทำเนียบ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0899784498

ชื่อ : นายธนสร รัชชะ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลท่าขนอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถพล เทพประดิษฐ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภิญญดา ศรีคิรินทร์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : หัวหน้า กศน.ตำบลน้ำหัก
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0831023353

ชื่อ : นางสาวธนัญญา มณีวรรณ์
ตำแหน่ง : นักงจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
9 : ข้าราชการ
10 : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
11 : ครู กศน.ตำบล
12 : จ้างเหมาบริการ
13 : ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
14 : นักจัดการงานทั่วไป
15 : เจ้าพนักงานธุรการ